Mobiolak

Mobiolak som un col·lectiu d’artistes que treballem en la creació i producció de projectes artístics i en la mediació cultural. Creiem en la capacitat de les pràctiques artístiques com a mitjà per generar espais col·laboratius, horitzontals i participatius entre diferents agents socials i culturals. Els projectes que desenvolupem sorgeixen des d’una perspectiva de transformació social i es situen en un lloc d’encreuament entre l’educació, els processos participatius i l’art comunitari.

Treballem des de metodologies artístiques que transiten des de les Arts en Viu, l’Audiovisual i la Investigació – experimentació artística. Totes aquestes eines artístiques ens serveixen per generar espais de participació i desenvolupar projectes amb i per a col·lectius concrets (adolescents, col·lectius de dones, infància, etc.)

Col·laborem amb organismes socials i culturals a l’àmbit públic i privat com ara ONG, associacions i institucions públiques (culturals i educatives).

Desenvolupem projectes que transiten per les següents possibilitats:

  • Tallers participatius a través del teatre: tècniques de teatre social, teatre comunitari
  • Tallers participatius a través de vídeo: vídeo comunitari
  • Processos de mediació cultural
  • Projectes audiovisuals: vídeo documental, vídeo didàctic > Projectes d’experimentació i creació artística

Aportem, amb la nostra mirada i les nostres metodologies, una actitud crítica vers la realitat que ens envolta, tot fent visible allò invisible, generant nous contextos de col·laboració i participació, activant el pensament, la creativitat i l’acció.

catalan_largo1